Odlingslotter

Du kan ansöka om arrende för odlingslott på kommunal mark. Nu har vi odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund.

Vi upplåter odlingslotterna genom arrendeavtal till privatpersoner. Arrendeavgiften för en odlingslott är cirka 550 kronor per år.

Du kan ansöka om en odlingslott och ha en person som medsökande.

Tilldelningen av odlingslotterna sker via ett kösystem. Om den som blir erbjuden en odlingslott väljer att tacka nej hamnar den automatiskt sist i kön.

Arrendeavtal

Vi kan teckna arrendeavtal om följande kriterier uppfylls.

Arrendator

  • är inte en juridisk person
  • är kommunmedlem
  • har fyllt 18 år
  • har inte arrende för en annan odlingslott på kommunal mark i Orust kommun
  • delar inte hushåll med en person som redan har odlingslott på kommunal mark i Orust kommun

Medsökande

För att få vara medsökande krävs följande.

  • Inte är en juridisk person.
  • Är kommunmedlem.
  • Har fyllt 18 år.
  • Inte redan har arrende för en annan odlingslott på kommunal mark i Orust kommun.
  • Är skriven på samma adress som den sökande.

Om den sökande och medsökande inte längre är skrivna på samma adress så ska någon av parterna meddela oss detta och komma överens om vem av de båda som ska behålla sin plats i kön. Om parterna inte kommit överens om vem som ska behålla sin plats i kön kommer vi att ta bort båda parterna från kön.

Om den sökande eller medsökande varit skrivna på olika adresser i mer än 30 dagar kommer vi att ta bort båda parterna från kön omgående.

Svanesund

Odlad mark.

Område för odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund

Vattnet till vattenutkastarna för odlingslotterna sätts på 15 april och stängs av 15 oktober varje år.

För att kunna öppna vattenutkastaren behöver du ha med en egen nyckel. Har du ingen egen går det att köpa en nyckel i, till exempel, en trävaruhandel.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.