Överlåtelse av arrende

När du vill överlåta arrende för mark som ägs av oss krävs vårt skriftliga godkännande.

En rad sjöbodar.

När krävs det?

Det kan vara vid arvskifte, köp eller annat tillfälle.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.