Trädfällning

Vi har ansvar för all kommunal park- och naturmark. Det innebär att du som privatperson inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.

En man med en motorsåg fäller ett träd.

Vi är restriktiva med att fälla friska träd. Varje träd bedöms utifrån trädets värde med avseende ålder, art och biologiskt värde.

Vi fäller generellt inte

  • träd som skymmer tomt, uteplats eller dylikt
  • träd som skymmer utsikten
  • träd som skymmer paraboler eller annan utrustning
  • träd som tappar löv, barr, eller frön på tomten
  • träd som sprider pollen

Fälla träd på kommunal mark

Om du som privatperson önskar att vi fäller träd på kommunal mark kan du ansöka om det via vår E-tjänst dygnet runt. Vi gör då en bedömning och återkopplar beslutet till dig.

Akut risk för skada

Om du misstänker att det finns akut risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan komma till skada, ring direkt till oss.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.