Logotyp

Livsmedel och hälsa

Som kommuninvånare och som besökare i vår kommun ska du känna dig trygg i att mat som serveras är säker att äta.

Ett dukat bord med vit duk. I bakgrunden går solen ner.

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller ett matställe bör du kontakta Sektor Samhällsutveckling, Miljöenheten.

Om du har köpt en vara som är dålig, kontakta i första hand butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras så kontaktar du Sektor Samhällsutveckling, Miljöenheten.

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du eller någon närstående blivit matförgiftad på en restaurang eller liknande är det bra om kommunens livsmedelsinspektörer får veta det så snart som möjligt för att förhindra att fler blir drabbade.

När du tar kontakt med oss vill vi gärna veta:

  • Vilken mat eller livsmedel är den misstänkta orsaken?
  • Var köptes maten?
  • När köptes och när åt du maten?
  • Hur snart uppkom symtomen?
  • Vilka symtom uppkom?
  • Hur länge varade symtomen?
  • Hur många deltog i måltiden och hur många blev sjuka?
  • Har läkare kontaktats?