Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder som har för avsikt att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Arbetet med hälsoskydd

Hälsoskydd kan handla om problem med inomhusmiljön exempelvis fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Hälsoskyddet omfattar även badvattenkvalitet och strålning.

Arbetet är i första hand inriktat på verksamheter som regleras med stöd av miljöbalken.

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsynen av hälsoskyddet och ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt:

  • flerbostadshushåll
  • undervisningslokaler
  • vårdlokaler
  • samlingslokaler
  • hotell & pensionat
  • idrottsanläggningar
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, exempelvis hos frisörer och skönhetssalonger

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.