Fiske

När du vill fiska är det viktigt att du först tar reda på vilka regler som gäller för den platsen du tänker fiska på.

Ett fiskespö står lutad mot en pollare på en brygga.

Fiske ingår inte i allemansrätten

Men fiske med handredskap är fritt längs med kusterna med vissa undantag. Det fria handredskapsfisket omfattar inte fiske med nät och andra mängdfångande redskap.

För fiske i insjöar på Orust krävs alltid markägarens tillåtelse. För fiske i Rödsvattnet kan du köpa ett fiskekort vid Tegneby Servicecenter.

Fritids- och yrkesfiske i Västra Götaland

Det finns bestämmelser för både fritids- och yrkesfiske.

Reglerna handlar om:

  • var du får fiska
  • när du får fiska
  • hur du får fiska

Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt. Du kan följa vad som gäller hos Havs och Vattenmyndigheten.

För att göra det lättare för dig som fiskar har Länsstyrelsen sammanfattat de viktigaste fiskereglerna i havet inom Västra Götalands län.

Svenska fiskeregler har samlat vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Om du ser någon som bryter mot fiskereglerna tag kontakt med:

Kustbevakningen, Region väst, telefon: 031-726 91 00.

Polisen, be att få tala med sjöpolisen, telefon: 114 14.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.