Sjöar och vattendrag

Trots sin kustprägel och förhållandevis lilla areal, har Orust en stor variation av sjöar och myrar.

Vy över naturreservatet Kollungeröd vatten med Stigfjorden i bakgrunden

Kollungeröd vatten är ett naturreservat, i horisonten syns Stigfjorden

Miljön för våra sjöar och hav

De näringsfattiga vattnen med humusfärgat eller klart vatten dominerar, men här finns också näringsrika slättsjöar, kalkpåverkade vatten och brackvattensjöar.

I Orust kommun finns det över 6 500 enskilda avlopp. Tillsammans har vi en skyldighet, och framför allt en möjlighet, att göra en insats för vår miljö och minska övergödningen av våra sjöar och omgivande hav. Höga krav ställs därför om du har eget avlopp.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.