Naturvård, parker

Vår natur är värd att skydda och bevara för att människor och djur ska må bra.

Havet med en röd stuga intill vattnet.

Naturen och landskapet på Orust är tydligt påverkad av närheten till havet. I stort sett hela ön har ett ursprung som havsbotten. Det handlar om klimat och salta vindar, men minst lika mycket om kultur. De samhällen och de näringar som så starkt präglar landskapet har formats av närheten till havet.

Vi omges av mycket vatten och strandskyddet gör att områden vid havet är tillgängliga. Det finns flera naturreservat och andra skyddade områden på Orust som är värda att bevara.

I kommunen finns vattenskyddsområden som skyddar våra vattentäkter så att dricksvattnet håller god kvalitet.

Projekt

Vi deltar i ett antal projekt med syfte att skydda vår natur och miljö.

8+fjordar

8-fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust.

Ren kust

Det är ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Det är kustkommunerna och Västra Götalandsregionen som samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

Pollinera mera, LONA

Vi har fått stöd från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra insatser för att gynnar vilda pollinerare. Vi ska till exempel slå ett område på Äng i Henån, sprida av information om hur alla kan hjälpa till att gynna pollinerare och bygga insektshotell. Projektet ska pågå under 2022-2025.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.