Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla kommunen när det gäller bebyggelse, vägar, naturområden, med mera.

Vita stora trähus med snickarglädje ligger utmed engata.

Syftet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Samhällsplaneringen hanteras av sektor samhällsutveckling, i nära samarbete med utvecklingsenheten och övriga verksamheter inom kommunen.

Planarbete

Vi arbetar huvudsakligen med

  • översiktsplan (ÖP)
  • fördjupade översiktsplaner (FÖP)
  • detaljplaner
  • bostadsförsörjningsprogram

Planerna reglerar hur mark- och vattenområden ska användas eller bevaras.

En demokratisk process

Planeringen är en demokratisk process där grannar, myndigheter och organisationer har en lagstadgad rätt att bli informerade och att lämna synpunkter.

Den kommunala planeringen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.