Logotyp

Byggprojekt

Med sin fantastiska natur och värdefulla kulturmiljö är Orust kommun en attraktiv plats att bo på.

Det ställer också krav på oss som lever här att vårda och skydda den miljön.

Orust kommun utvecklas

Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med såväl mindre som större byggprojekt samt vatten- och avloppsarbeten.

Vi har flera projekt igång och det är många faktorer att ta hänsyn till. Hållbar utveckling, jämställdhet och barnperspektivet är några av dem. En kommun behöver vara tillgänglig för alla, det ska finnas saker att uppleva och göra. Det ska finnas bostäder och arbetsplatser. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, bredband gör att vi kan utveckla våra orter.

"Vårt mål är att du ska vara stolt över Orust som en kommun att bo, leva och verka i."

En lekplats syns i förgrunden. Sedan ligger vita trähus framför havet.