Logotyp

Bulkhall Månsemyr

Nu byggs en stor bulkhall på Månsemyrs Återvinningscentral. Den kommer att vara 30x80meter.

En ny förordning om producentansvar för förpackningar gäller från den 1 januari 2024. Kommunerna tar då över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen).

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Idag ligger ansvaret för insamlingen på producenterna.

Bulkhallen ska användas för omlastning av förpackningsavfall och kommer att stå färdig under våren 2024. Entreprenör är Hansson & Söner.

Från tidpunkten från den nya förordningen börjar gälla tills tältet är klart, så kommer insamlingen och omlastningen ske inom ordinarie verksamhet på Månsemyrs ÅVC.

Bulkhallen kommer även ta emot förpackningar från Tjörns kommun som har ingått ett samarbete med Orust kommun.

Bulkhallen ska vara utrustat med fack för separering av olika material.

De material som är tänkta att omlastas i bulkhallen är

  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Glas ofärgat
  • Glas färgat
  • Två extra fack för kommande behov