Logotyp

Ellös nya förskola

Vi bygger en ny förskola i Ellös på samma plats där den gamla låg, bredvid Strandgårdens äldreboende.

Ellös nya förskola förbinds som tidigare med Strandgårdens äldreboende men nu med en förbättrad tillgänglighet för att underlätta samvaron mellan barnen i förskolan och de boende på Strandgården.

Klar 2024

Ellös nya förskola beräknas kunna tas i bruk under kvartal 3 2024.