Logotyp

VA-länk Öst Väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer vara endast ett reningsverk kvar på Orust - Ellös avloppsreningsverk.

Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk kvar på Orust - Ellös avloppsreningsverk. Vi har påbörjat projekteringen av ledningarna mellan Varekil och Ellös.

Byggstart 2023

Vi har påbörjat projekteringen under 2022 och resterande projektering beräknas pågå fram till slutet av 2024.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Kontakt med fastighetsägarna pågår löpande under hela projekteringstiden.

Projektsamordnare är Robert Brodin
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Projektledare är Frida Norrman, MEXL
Kontakt: frida.norrman@mexl.se

Etappindelning

Hela sträckan är indelad i sex etapper.

Under varje etapp hittar du som fastighetsägare information om just din fastighet och vad som händer runt och på den.

All framtida information för just din fastighets hittar du enbart under den etapp där din fastighet ingår.

Under respektive etapp kommer vi att informera om vad som händer innan och under tiden vi bygger ledningarna.