Logotyp

Etapp 3

Här hittar du information om vad som händer inom etapp 3.

Karta visande sträckningen etapp 3, VA-länk Öst VästFörstora bilden

Etapp 3, VA-länk Öst Väst.

Allmän information

Länsstyrelsen vill att vi gör en arkeologisk undersökning av sträckan.

Företaget som fått uppdraget heter Arkeologerna och kommer att göra en inventering till fots längs sträckan, med start 17 april 2023.

Geotekniska undersökningar börjar bli klara.

Lantmäteriet kommer skriftligen att kalla er som fastighetsägare till sammanträde för ledningsrätten.

Projektering

Projekteringen för sträckan beräknas vara klar våren 2025.

Byggstart

Upphandling av entreprenör beräknas påbörjas våren 2026.

Byggstarten beräknas till hösten 2026.

Slutdatum

Slutdatum är beräknad till slutet av 2027.