Etapp 6

Här hittar du information om vad som händer inom etapp 6.

Karta visande sträckningen etapp 6, VA-länk Öst VästFörstora bilden

Etapp 6, VA-länk Öst Väst.

Allmän information

Länsstyrelsen vill att vi gör en arkeologisk undersökning av sträckan.

Företaget som fått uppdraget heter Arkeologerna och kommer att göra en inventering till fots längs sträckan, med start 17 april 2023.

Geotekniska undersökningar börjar bli klara.

Lantmäteriet kommer skriftligen att kalla er som fastighetsägare till sammanträde för ledningsrätten.

Projektering

Projekteringen för sträckan beräknas påbörjas hösten 2023.

Byggstart

Upphandling av entreprenör beräknas påbörjas hösten 2024.

Byggstarten beräknas till våren 2025.

Slutdatum

Slutdatum är beräknad till hösten 2025.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.