Etapp Sollidsvägen, Hälleviksstrand

Vi har startat upp etappen Sollidsvägen, som är en del av VA-länk Väst.

Etapp Sollidsvägen, Hälleviksstrand

Med start i slutet av oktober kommer arbetet med att förnya VA-ledningarna på resterande delen av Sollidsvägen att startas.

Sträckan som ingår i denna etapp sträcker sig från korsningen Sollidsvägen/Dykärrsvägen i norr och hela vägen ut ur samhället i söder.

Arbetet beräknas pågå mellan oktober 2022 och april 2023.

Under tiden arbetet pågår kan det bli lite stökigt i anslutning till och i arbetsområdet.

Det kommer att finnas provisoriskt vatten till alla fastigheter under byggtiden.

Stängt för genomfart

Det kommer att vara stängt för genomfart på sträckan under perioden oktober 2022 till april 2023.

Entreprenör

Markbygg

Projektledare är Fredrik Kilpi
Kontakt: fredrik.kilpi@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.