VA-utbyggnad inom verksamhetsområden

I varje samhälle i kommunen har vi verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp där vi ansvarar för att det finns vatten i ledningarna och att avloppet tas om hand på rätt sätt.

Inom befintliga VA-verksamhetsområden bygger vi ibland ut ledningsnätet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.