VA-utbyggnad inom verksamhetsområden

I varje samhälle i kommunen har vi verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp där vi ansvarar för att det finns vatten i ledningarna och att avloppet tas om hand på rätt sätt.

Inom befintliga VA-verksamhetsområden bygger vi ibland ut ledningsnätet.

Foto visande rörgrav och grävmaskinFörstora bilden

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.