Skogslyckan/Hals, Svanesund

Ledningsrätten för utbyggnaden inom VA-verksamhetsområdet har vunnit laga kraft.

Allmän information

Naturvärdesinventeringen är gjord av företaget Svensk Naturförvaltning under 2023, där de bland annat har registrerat groddjur och invasiva växter.

Arbetet påbörjades inom Skogslyckan och beräknas vara färdigt 2024. Arbetet fortsätter sedan inom Hals 2024/2025.

Berörda fastighetsägare kommer att kallas till informationsmöte inför den etapp där fastigheten ingår.

Under tiden som arbetet pågår kommer lastbilstransporter att ske både via Halsvägen och Skogslyckevägen.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som uppkommer under tiden som utbyggnaden pågår.

Etapp 1

Färdig i april 2024. Asfaltering under hösten 2024.

Etapp 2

Färdig i februari 2024.

Etapp 3

Påbörjas i februari 2024.

Entreprenör är Ottestala Schakt AB

Projektledare Sofia Blidberg
E-post: sofia.blidberg@orust.se

Skogslyckan/Hals, va-utbyggnad inom verksamhetsområde, översikt etapperFörstora bilden

Etappindelning, va-utbyggnad inom verksamhetsområde, Skogslyckan/Hals.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.