Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen utgörs av olika långsiktiga planer och dokument. De beskriver hur vi uppnår en långsiktigt hållbar utveckling för såväl den enskilda som för hela kommunen.

Bild ovanifrån ett samhälle som ligger vid havet.

Dalby

Översiktsplanen är det främsta verktyget för den översiktliga planeringen.

Översiktsplanen kan kompletteras

Översiktsplanen kan också kompletteras med olika tillägg som behandlar särskilda teman, såsom vindbruksplan och cykelplan.

Ibland finns det behov att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för ett visst geografiskt område. Detta används främst som ett led i utvecklingen av våra tätorter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.