Cykelstrategi

Vår cykelstrategi med tillhörande handlingsplan beskriver hur möjligheterna för alla typer av cykling kan förbättras på Orust.

Tre personer står med sina cyklar.

Cykelentusiaster.

Att ha möjligheten att ta sin cykel och ge sig iväg till arbetet, skolan, fritidsaktiviteten eller bara njuta av en underbar tur känns som en självklarhet.

Men det krävs en del för att detta ska hända.

Säkra vägar att cykla på är en sådan förutsättning. Att vända på attityder så att vi tänker cykel som ett självklart alternativ till bilen är en annan viktig faktor.

Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan tar upp många olika delar som ska göra att cykeln är ett självklart val som transportsätt i vår kommun. Cykelstrategin innehåller åtgärder för att förbättra infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan.

Vända på attityder

Den behandlar också områden som cyklandet som rekreation och hur vi lockar turister att upptäcka vår kommun från cykelsadeln. Att ha möjligheten att ta sin cykel och ge sig iväg till arbetet, skolan, fritidsaktiviteten eller bara njuta av en underbar tur känns som en självklarhet.

Att vända på attityder så att vi tänker cykel som ett självklart alternativ till bilen är en annan viktig faktor. Cykelstrategin tar upp många olika delar som ska göra att cykeln är ett självklart val som transportsätt i vår kommun.

Cykelstrategin med tillhörande plan innehåller åtgärder för att förbättra infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också områden som cyklandet som rekreation och hur vi lockar turister att upptäcka vår kommun från cykelsadeln.

I handlingsplanen presenteras förslag på utbyggnad av cykelinfrastrukturen fram till år 2027, för tätorterna i sig samt för längre förbindelser.

Cykelstrategin revideras varje mandatperiod.