Program för bostadsförsörjning

Alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar och ska genom ett bostadsförsörjningsprogram planera inför framtiden.

En röd stuga ligger i en trång gränd.

Vårt program för bostadsförsörjning syftar till att skapa förutsättningar för goda bostäder för samtliga invånare och för att främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Bostäder i livets alla skeden.

Riktlinjerna innefattar var, hur och när det ska byggas bostäder för att uppnå en hållbar utveckling och en positiv befolkningstillväxt.

Antas av kommunfullmäktige

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandat period och anger den politiskt strategiska inriktningen för framtida bostadsplanering.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.