Logotyp

Program för bostadsförsörjning

Alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar och ska genom ett bostadsförsörjningsprogram planera inför framtiden.

En röd stuga ligger i en trång gränd.

Vårt program för bostadsförsörjning syftar till att skapa förutsättningar för goda bostäder för samtliga invånare och för att främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Bostäder i livets alla skeden.

Riktlinjerna innefattar var, hur och när det ska byggas bostäder för att uppnå en hållbar utveckling och en positiv befolkningstillväxt.

Antas av kommunfullmäktige

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandat period och anger den politiskt strategiska inriktningen för framtida bostadsplanering.