Logotyp

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är alla beroende av ett hälsosamt och rent vatten för att må bra. Eftersom vatten och avlopp är så viktigt har vi en långsiktig plan för vatten och avloppsförsörjning, en VA-plan.

Röda trähus ligger på en klippa vid havet.

Vatten och avlopp

Bor du i någon av våra tätorter så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bor du utanför tätorten är du oftast hänvisad att ordna eget dricksvatten och enskild avloppsanläggning.

Om du bor nära en överföringsledning kan du koppla på din fastighet på kommunens vatten och avlopp. Kontakta oss om du vill veta mer.

När du har du egen brunn och enskilt avlopp ansvarar du för vattenkvaliteten i din brunn och att ditt avlopp fungerar.

Det enda som ska spolas ner i en toalett är toalettpapper, spolvatten och det som passerat kroppen.