Driftinformation för vatten och avlopp

Vill du få information om avbrott i den kommunala vattenförsörjningen? Du kan välja SMS-avisering till ditt mobilnummer eller avisering till din e-post.

Vatten som rinner.

Våra leveranser av vatten har hög driftsäkerhet, men ibland behöver vi göra underhåll på våra ledningar eller så har något gått på tok.

Radions P4 är vår beredskapskanal och sänder myndighetsmeddelanden med efterföljande information kopplat till händelsen om något går på tok.

Dricksvatten är ett livsmedel

Vi ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar vatten till kunder och omfattas därför av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Prov på det vatten som levereras från vattenverket tas med jämna mellanrum och skickas in för analys hos ackrediterat laboratorium. Vi följer de gräns- och parametervärden som Livsmedelsverket föreskriver. Vid avvikelser från dessa meddelas våra kunder, vanligtvis via vår webbplats och via media.

Prover som vi tar regelbundet

Under året tar vi prov på renvattnet under 73 olika tillfällen på minst 10 olika platser enligt ett schema. Provtagningar sker alltså minst en gång i veckan, året runt. Förutom dessa prov på vatten från vattenverket, så tas prover även på råvattnet till vattenverket ett 10-tal gånger jämt fördelat under året.

Prenumerera på VA-driftinformation

Hjälp oss att sprida information om driftstörningar. Det är särskilt viktigt att du förmedlar information om driftstörningar till de som befinner sig i din byggnad eller inom en VA-förening.

Driftinformation till VA-abonnenter

Tjänsten är kopplad till anläggningens kundnummer och mätarnummer. Du hittar det på din vattenräkning.

Du kan få både SMS-avisering till ditt mobilnummer och avisering till din e-post. Du kan ange ett mobilnummer och en e-postadress, det behöver inte vara till samma person.

Du får all driftinformation till både mobilnumret och till din e-post.

Prenumerera på nyheter om Bygga, bo och miljö

Vi publicerar även driftinformation på Bygga, bo och miljö. Du kan prenumerera på en avisering till din e-post. Du får alla nyheter som vi publicerar där, det handlar även om andra saker som inte berör inte vatten och avlopp.

Tjänsten är även bra för dig som vill få information om driftstörningar hos dina äldre anhöriga med kommunalt vatten.

Vid vattenavstängning:

Viktigt att tänka på när vi har stängt av vattnet, gäller både vid underhållsarbete och vattenläcka.

  • beräknad tid är ungefärlig
  • lämna aldrig en kran öppen utan uppsikt
  • betrakta ledningarna som trycksatta

När vattnet kommer tillbaka:

När vattnet släpps på igen kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan upplevas grumligt och missfärgat efter avstängningen. Spola efter avstängningen och före tvätt av ljusa kläder. Vattnet är inte farligt att dricka.

Tänk på vad du spolar ner!

  • toapapper är OK
  • dambindor, tvättlappar, tops, trasor eller våtservetter kan orsaka skador

När du spolar ner fel saker kan du orsaka skador både i din fastighet och på vår anläggning.

Har du en pool?

Under juni, juli och augusti är det många som vill vara på Orust och vi kan ha svårt att producera och leverera tillräckligt med dricksvatten. Därför ber vi dig som har pool att fylla poolen innan juni månad eller vänta tills den 1 september. Kontrollera alltid först om bevattningsförbud redan gäller.

Vi vill arbeta förebyggande och vill tillsammans med dig minska risken för bevattningsförbud och vår förhoppning är att inte behöva införa bevattningsförbud under sommaren.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.