Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare.

Varför kräver vi fettavskiljare?

Kommunen tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten som motsvarar det som normalt kommer från hushållen. Fastighetsägare/abonnent får därför inte släppa ut fett i större mängder. Det står i ABVA, som är de bestämmelser som gäller för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet. Det gör att fettet stelnar i ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att orenat avloppsvatten hamnar i sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i ledningsnätet gör även att reningen av avloppsvatten i reningsverk fungerar sämre.

Vem måste ha fettavskiljare?

Enligt ABVA får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs ledningsnätet inte överstiga utsläppet från ett normalhushåll. Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen. I praktiken innebär det att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är:

 • pizzeria
 • restaurang
 • bageri
 • café
 • catering
 • charkuteri
 • gatukök
 • hamburgerbar
 • konditori
 • livsmedelsbutik
 • livsmedelsindustri
 • rökeri
 • salladsbar
 • slakteri
 • storkök
 • mottagnings- och tillagningskök

Utformning av fettavskiljare

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljare kan placeras utvändigt och invändigt. Invändig placering av fettavskiljaren ska vara väl ventilerad och försedd med varmvatten och golvbrunn.

Fettavskiljare ska placeras så att service och tömning kan ske på ett hygieniskt sätt, så att inte livsmedel påverkas negativt.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas enligt tillverkarens instruktion med tillräckligt intervall för att upprätthålla en god funktion, minst en gång per år.

Avskiljaren ska alltid återfyllas med vatten efter tömning.

För mer information och bokning av tömning av fettavskiljaren vänder du dig till Kundtjänst renhållning

Anmälan om fettavskiljare

Har du eller funderar du på att installera fettavskiljare behöver du göra en anmälan, till byggenheten, om det.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.