Vattenkiosk

Vi erbjuder alla möjlighet att hämta vatten i vår vattenkiosk på Lundens industriområde i Henån. Adressen är Varvsvägen 2.

Gul låg plåtbyggnad som det står Vattenkiosk på.

Du har möjlighet att hämta vatten i vår vattenkiosk på Varvsvägen 2 i Henån.

Mindre mängder är gratis

Vill du en mindre mängd vatten, i till exempel dunk, är det öppet för alla och gratis. Du tar med din egen dunk.

Så här gör du för att hämta mindre mängder vatten

 • Håll dunken under den lilla kranen.
 • Tryck in knappen på väggen, då startar flödet av vatten.
 • Du håller inne knappen tills du fått rätt mängd vatten.
 • Släpp knappen.

Större mängder kostar enligt gällande VA-taxa

Vill du ha en större mängd vatten, för att fylla en stor behållare eller tank, måste du ha nyckel till vattenkiosken. Med den har du tillåtelse att tanka större mängder vatten mot faktura.

För nyckeln betalar du en engångsavgift på 300 kronor och vattnet kostar enligt gällande VA-taxa.

Du ansöker om en nyckel i formuläret längst ner på sidan.

Så här gör du för att tanka i större behållare eller tank

 • Anslut slang till den grova anslutningen, brandslangskopplingen, och till din behållare eller tank.
 • Sätt i nyckeln i nyckelhålet på vänster sida om det grå skåpet på väggen.
 • Öppna luckan på det grå skåpet. I skåpet finns en display samt två knappar. En röd och en grön.
 • Tryck grön knapp för att starta vattenflödet.
 • Tryck röd knapp, för att stoppa flödet, när du fått den mängd vatten du vill ha eller att det du fyller är fullt. Det ta cirka 5 sekunder innan flödet slutar.
 • Ta ur nyckeln och stäng luckan på skåpet.
 • Koppla bort slang.

Ansök om nyckel till vattenkiosk

 • Du ansöker om nyckel till vattenkiosken via vår E-tjänst.
 • Vi tillverkar en nyckel dig och du får besked via e-post när nyckeln finns för avhämtning. Då får du även din inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna behövs för att vi ska kunna hålla koll på vattenmängden du hämtar.
 • Nyckeln hämtar du i receptionen i kommunhuset, Åvägen 2-6, Henån. Ta med identifikationshandling.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.