Logotyp

Vattenprov

Om du har en egen brunn är det bra att regelbundet ta prover för att undersöka vattenkvaliteten.

7 stycken provkärl i glas

Genom analyser kan du få hjälp att upptäcka om det behövs underhåll på brunnen eller reningsutrustning för att få ett hälsosamt dricksvatten. Provtagning bör ske minst var tredje år och direkt om du upptäcker att vattenkvaliteten förändras exempelvis om lukt, smak eller färg ändras.

Både mikrobiologiska och kemiska parametrar bör undersökas för att garantera att dricksvattnet är hälsosamt och inte påverkar din vattenutrustning negativt.

Tänk på att ett prov alltid är ett stickprov. Vattenkvaliteten kan variera under året beroende på väder och hur väl skyddad brunnen är.

Frågor om vattenkvalitet

Livsmedelsverket har bra vägledning om hur du kan tolka ditt analysresultat eller hitta orsaker till kvalitetsproblem i ditt dricksvatten, se länk längst ned på sidan. Om du behöver ytterligare råd och stöd är du välkommen att kontakta våra miljöhandläggare för att diskutera dina vattenproblem eller andra frågor som berör vattenkvalitet och analyser.

Beställa vattenprov

Du beställer flaskor för dina vattenprover direkt på nätet eller via telefon från ackrediterade vattenlaboratorium, till exempel SGS Analytic eller Eurofins.

Om du är gravid eller har barn som är under 1 år och folkbokförd i Orust kommun, kan du få en analys av bakterier och nitrat i vattnet från din egna brunn av kommunen. Kontakta vårt kontaktcenter om du är intresserad av det.