Kommun och politik

Mål och riktning

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Aktuellt

 • Ett collage av en bild på en parkeringsplats, på ett utegym, på ett avloppsreningsverk som håller på att byggas och en förskola som håller på att byggas.
  Kommun och politik

  Bättre helårsprognos än väntat

  Den ekonomiska prognosen för helåret 2023 för Orust kommun pekar mot ett överskott på 39 miljoner kronor. Det är 14,5 miljoner bättre än budgeterat resultat och ligger inom ramen för det resultat komm...
 • Flera personer sitter runt ett bord utomhus med tända ljus på bordet.
  Kommun och politik

  Beredskapsveckan med temat "Öva!"

  Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).