Adresser och öppettider

Orust kommuns kontaktcenter är till för dig. Hos kommunvägledarna kan du få hjälp med allmänna frågor, vägledning och enklare rådgivning kring Orust kommuns tjänster.

Kvinnor står framför en disk.

Är ärendet mer komplicerat ser kommunvägledarna till att slussa det vidare till rätt person i verksamheten.

Vårt kontaktcenter är till för alla boende, besökare och företagare på Orust. Välkomna att besöka oss genom att komma till kontaktcentret i Orust kommunhus, ring eller mejla. Kontaktcenter stänger 15:00 före helgdag.

Våra kontaktuppgifter:

Telefon: 0304-33 40 00

Mejl: kommun@orust.se

Besöksadress: Åvägen 6, Henån

Postadress: Orust kommun, 473 80 Henån

Öppettider kontaktcenter, kommunhuset Henån:

 • Måndag 08:00-18:30
 • Tisdag - fredag 08:00-16:30

Kontaktcenter stänger kl 15.00 dag före helgdag.

Kundtjänst renhållning:

Telefon: 0304-33 40 01

Försörjningsstöd och vuxenärenden, mottagningstelefon:

Telefon: 0304-33 43 16

Telefontid:

 • Måndag till torsdag 10:00-12:00 och 12:30-16:30
 • Fredag 10:00-12:00 och 12:30-15:30

Familjebehandlarnas rådgivningstelefon:

Telefon: 0304-33 41 75

Rådgivning alkohol, droger, spel och våld i nära relation:

Telefontid vardagar 8:30-9:30

Biståndshandläggare, telefontid:

Måndag till fredag, klockan 08:30-09:30.

Byggenheten, telefontider:

Vem du ska kontakta beror på vilken fråga du har.

 • Kontakta en administratör om du har frågor om hur du ligger till i bygglovskön, vill beställa handlingar ur bygglovsarkivet eller vill ha hjälp med hur du skriver en ansökan.
 • Kontakta en bygglovshandläggare om du har frågor om bygglovsärenden, förhandsbesked eller vill ha rådgivning inför ansökan.
 • Kontakta en byggnadsinspektör om du har frågor om anmälningsärenden som attefallshus och eldstäder. Eller frågor om tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.
 • Kontakta vår tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden.

Telefontid administration:

 • Måndag 9:00-12:00 och 16:00 till 18:00
 • Tisdag 9:00-12:00 och 13:00 till 15:00
 • Onsdag 9:00-12:00 och 13:00 till 15:00
 • Torsdag 9:00-12:00 och 13:00 till 15:00
 • Fredag 9:00-12:00 och 13:00 till 14:00

Telefontid bygglovshandläggare:

 • Måndag 10:00-12:00
 • Måndag 16:00-18:00 har vi ersatt telefontiden med öppet hus i receptionen.
 • Tisdag 9:00-12:00
 • Torsdag 9:00-12:00
 • Fredag 13:00-14:00

Telefon byggnadsinspektör:

 • Måndag 16:00-18:00
 • Onsdag 10:00-12:00
 • Fredag 10:00-12:00

Telefon tillsynsinspektör:

 • Onsdag 13:00-15:00

Efter kontorstid

Tjänsteman i beredskap TIB

Enbart efter kontorstid telefon: 0304-33 44 66

Tjänsteman i beredskap tar hand om följande frågor som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

 • Skador på kommunala byggnader och anläggningar
 • Fara för allmänheten
 • Miljöärenden

Vatten och avlopp

Vid fel på kommunal VA-anläggning dagtid ringer du växeln. Kvällar och helger ringer du 031-703 14 05.

Ring 0706- 57 21 31, för beställning av akut slamtömning efter kontorstid och på helgdagar.

Strömavbrott

Vid strömavbrott kontaktar du din elleverantör.

Akuta ärenden som rör räddningstjänst, ambulans och polis

SOS Alarm 112

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.