Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. De flesta av kommunstyrelsens sammanträden och delar av miljö- och byggnadsnämndens är också öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Beslut

Kommuner fattar dagligen beslut som påverkar dig. Är du missnöjd med ett beslut som rör dig? Du kan framföra dina klagomål till den nämnd det gäller.

Påverka

Genom att du röstar i kommunalvalet så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg.

Mellan valen kan du påverka kommunen på flera andra sätt. Du kan vända dig till den du har röstat på för att diskutera din fråga. Du kan även lämna in ett Orustförslag eller skicka in dina synpunkter, klagomål, beröm och frågor via vår e-kundtjänst.

Kommunfullmäktige har allmänhetens frågestund två gånger per år. Det är dels när budgeten antas på hösten och dels när årsredovisningen antas på våren.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.