Logotyp

Anslagstavla

Protokollens justering och andra tillkännagivanden anslås här. Anslaget är ett besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras med underskrift av ordföranden och en eller två justeringspersoner för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet här. Anslaget sitter uppe tre veckor.

Vill du ta del av protokoll med justeringspersonernas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kan du kontakta oss på kommunen.

Överklaga beslut

Du som kommunmedlem har rätt att överklaga beslut. Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens kapitel 13. I laglighetsprövningen prövas om beslutet fattats på formellt rätt sätt.

Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit till Förvaltningsrätten i Göteborg inom tre veckor från den dag anslaget publicerades. Anslag om protokoll sitter uppe tre veckor.