Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-03-15

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer

35 - 37

Avpubliceras

2023-04-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades