Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 15 mars 2023.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Paragrafer

13-24

Avpubliceras

2023-04-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades