Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-03-16

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer

38 - 57

Avpubliceras

2023-04-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades