Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-03-16.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

11-20

Avpubliceras

2023-04-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg

Artikeln uppdaterades