Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-15

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer

74 - 76

Avpubliceras

2023-06-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades