Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-19.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

29-41

Avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg

Artikeln uppdaterades