Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-22

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer

77 - 98

Avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades