Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-22

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

28-34

Avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades