Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-05-16.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2024-05-13

Paragrafer

28-38

Avpubliceras

2024-06-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg

Artikeln uppdaterades