Kamerabevakning i Orust kommun

Vi tillhandahåller kamerabevakningssystem i Orust kommun, med syftet att säkerställa trygghet och säkerhet.

Vår kamerabevakning omfattar följande:

  • Bevakningskameror: Syftar till att skapa trygghet vid objektet, förebygga samt upptäcka brottsliga handlingar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bevakningskamerornas ändamål är att skapa trygga platser och att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar. Dessa bevakningskameror är placerade för att möta behoven av trygghet och ordning inom samhället.

Säkerhet

Orust kommun strävar kontinuerligt efter att implementera tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Uppföljning

För bästa användning och hantering av dessa kamerabevakningssystem ska ansvarig nämnd granska kamerabevakningen inom ett bestämt intervall och besluta om lämpliga åtgärder. Nämnden kan överväga att antingen genomföra en generell översyn utan detaljerade specifikationer eller definiera insatser efter att granskningen är avslutad.

Personuppgiftsansvarig

Den nämnd inom kommunen som ansvarar för det aktuella bevakningsobjektet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om den personuppgiftsansvarige finns på skyltarna vid bevakningskamerorna.

Det innebär att förvaltningen ansvarar för en laglig, säker och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifterna kan inkludera stillbilder, rörliga bilder och ljud, exempelvis bild på individer eller registreringsskyltar.

Rättslig grund

Rättslig grund för kamerabevakning kan variera och regleras enligt Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e), där behandlingen anses nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som en del av den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vilka får ta del av kamerabevakningen och inspelat material?

Vi strävar efter att begränsa åtkomsten till inspelade materialet så mycket som möjligt. Endast tredje part som behöver materialet enligt avtal, för brottsutredning eller lagkrav kommer att ges tillgång till dina personuppgifter.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med kamerabevakningen.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter behandlas inte utanför EU/EES-området.

Lagringstid

Lagringstiden för personuppgifter kan variera beroende på kameratyp och kamerabevakningens karaktär. Vi strävar efter enhetlighet inom samma kategori och att harmonisera lagringstiderna så långt som möjligt.

Övriga frågor och kontaktuppgifter

För ytterligare information om kamerabevakningen, vänligen kontakta kontaktcenter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.