Överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut

Du överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen.

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att överklagan ska vara giltig ska din skrivelse ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

Följande ska vara med i ett överklagande:

  • Skriv vilket beslut du önskar överklaga genom att ange fastighetsbeteckning, beslutsdatum, beslutsparagraf/nummer och ärendets diarienummer.
  • Beskriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, ska ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämnden genom att kontakta kommunen via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.