Klagomål skola och förskola

Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten i kommunal eller enskild förskola och kommunal skola. Du som har barn i friskola vänder dig direkt till din skola.

Vi vill att alla barn i förskola och elever i grundskola, särskola, gymnasium samt vuxenutbildning känner trygghet och har en så bra lärmiljö som möjligt.

Synpunkter eller klagomål

Om det inte fungerar på ett sätt som du är nöjd med kan du ge synpunkter eller göra klagomål.

Definition av synpunkt eller klagomål

Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt. Hur du går tillväga beskrivs stegvis i tabellen. Du börjar alltid med steg 1. Om frågan inte kan lösas går du vidare till nästa steg.

Så här gör du stegvis

Steg

Så här gör du

Så hanteras klagomålet

Steg 1, Tala med pedagogen/läraren

Tala med den pedagog/­lärare som är ansvarig för dig/ditt barn och som har ansvar för att barn och elever är trygga i förskolan/­­­skolan och ges förutsättningar att nå målen för verksamheten.

För­hoppnings­­vis kan ni komma överens om en lösning på frågan tillsammans. Pedagogen ansvarar för att dokumentera det ni har talat om.

Steg 2, Tala med rektorn för förskola/skola

Om du upplever att det inte går att lösa frågan på ett sätt som du är nöjd med kan du vända dig till rektorn/­rektorn för förskola. Den har ansvar för att skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö och en trygg förskola/skola för ditt barn. Tala med rektor/rektor för förskola om du av någon anledning inte vill kontakta den som är berörd av klagomålet.

Rektor/­rektor för förskola talar med berörd personal för att få deras syn på frågan. Vid behov ordnas ett möte mellan dig, berörd personal och rektor/rektor för förskola. Om det behövs kan stödpersonal delta, till exempel personal från elevhälsan eller socialtjänsten. Mötet dokument­eras.

Steg 3, Lämna klagomål till Sektor Lärande

Om du har vänt dig till både pedagog/lärare och till rektor/rektor för förskola utan att dina frågor fått en lösning kan du vända dig till chefen för Sektor Lärande. Den samordnar och leder kommunens förskole- och skol­verksamheter på uppdrag av våra folkvalda politiker. Använd e-tjänsten Synpunkter, klagomål, beröm och frågor.

Inom fem dagar får du återkoppling om att ditt ärende har registrerats. Sektorchefen för lärande utreder om verksamheten har gjort vad den kan för att rätta till eventuella brister och kommun­icerat detta på ett tillräckligt sätt.

Steg 4, Anmäl till Skol­inspektionen

Om du fortfarande inte upplever att dina frågor har kunnat lösas kan du vända dig till Skol­inspektionen.

Hur Skol­inspektionen hanterar din anmälan läser du på Skol­inspektionens webbplats.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.