Synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre!
Du kan ge synpunkter, framföra klagomål och göra felanmälan som inte är akut via vår e-tjänst.

Dina synpunkter är en del i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister kan förebyggas.

Vid akuta fel ringer du direkt till vår växel 0304-33 40 00.

Så här tar vi hand om dina synpunkter

  • När du skickar in en synpunkt registreras det och du får ett svar att vi har tagit emot ärendet.
  • Inom fem arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling om vilket ärendenummer ditt ärende har fått.
  • Ärende skickas sedan till berörd sektor.
  • Kommunstyrelsen får årligen en redovisning av inkomna synpunkter och vidtagna åtgärder.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.