Logotyp

Ungdomsråd

Ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag.

Ungdomar står ute i ett fält med ryggen mot kameran och håller varandra över axlarna.

Ungdomsrådets främsta uppgift är att diskutera gemensamma aktiviteter för alla ungdomar samt aktiviteter och miljö på våra fritidsgårdarna.

Deltagare

Ungdomsrådet består av 12 ungdomar i åldern 13-16 år samt två fritidsledare. Ungdomarna representerar hela ön och alla fritidsgårdar. Ungdomarna handplockas utifrån kriteriet att de brinner för att hitta på saker och besöker våra fritidsgårdarna.

Ungdomsrådets representanter går ut i skolorna vid speciella tillfällen för att ge information och för att ta emot förslag på aktiviteter som de tar med sig tillbaka till gruppen.

Det är viktigt att våra ungdomar får känna att de har en möjlighet att påverka sin situation och vardag genom ungdomsrådet.