Grafisk profil

Kommunens vapen, som finns i vår logotyp, med tre långor har sin bakgrund i ett sigill från 1664.

Det var Kammarkollegiet som gav kommunen namnet utan s när kommunen bildades 1971. Det finns fler kommuner till exempel Falu kommun och Kalmar kommun som inte har s.

Kommunvapen

Våglinjen i vapnet föreställer havet, vilket omger Orust. Kommunnamnets första bokstav "O" symboliseras av en krans av eklöv. Den påminner också om de utbredda ekskogarna som förr fanns på Orust, och som haft stor betydelse för den 1000-åriga båtbyggeritraditionen.

Orusts kommunvapen antogs av kommunfullmäktige den 23 juni 1983 och registrerades av Kungliga Patent- och registreringsverket den 29 juni 1984. Kommunvapnet är beskrivet med följande heraldiska beskrivning, så kallad blasonering.

Heraldisk beskrivning

"I blått fält av en vågskura bildad stam av silver och därovan tre stolpvis ställda och bjälkvis ordnade långor av silver och med krok av guld i munnen inom en sluten ekbladskrans av guld."

Tecknat sigill av tre fiskar som hänger på varsin krok.

Sigill för Orusts östra och Orusts västra härader från år 1664.

Bild av Orust kommuns logotyp.
Bild av Orust kommuns logotyp.

Ny grafisk manual 2022

Hösten 2022 togs en ny grafisk manual fram, avsedd att stärka kommunens varumärke. Genom att följa manualens riktlinjer skapas en igenkänning och ett enhetligt för varumärket som känns igen för mottagaren av vår kommunikation.

För frågor om manualen kan du vända dig till: kommmunikation@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.