Logotyp

Jämför service, kvalitet och utveckling

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra vår service och tjänster.

I Kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Kolada visar nyckeltal för:

 • befolkning
 • ekonomi
 • personal
 • hälso- och sjukvård
 • individ- och familjeomsorg
 • infrastruktur med mera
 • kultur och fritid
 • omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • regional utveckling
 • barn och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden

 • folkhälsa
 • företagsklimat
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • trygghet och säkerhet
 • socialtjänst

Dina synpunkter är ett led i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister förebyggas.