Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp

Kommundirektören i Orust kommun heter Henrik Lindh och är kommunens högsta tjänsteperson.

Flera personer står vid en staket.

Kommundirektörens ledningsgrupp.

Han ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Till sin hjälp har kommundirektören en ledningsgrupp som består av sektorchefer och avdelningschefer.

Sektorerna består av tjänstepersoner, som inte är politiskt tillsatta, och som har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om.

Kommundirektörens ledningsgrupp består av:

Henrik Lindh, kommundirektör

Göran Engblom, IT-chef

Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef

Ann-Britt Svedberg, utvecklingsenhetens chef

Cristine Lysell, sektorchef lärande

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling

Lena Gardtman, sektorchef omsorg

Susanne Ekblad, ekonomichef

Ann-Katrin Otinder, HR-chef

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.