Sektor ledning och verksamhetsstöd

I Sektor ledning och verksamhetsstöd ingår ekonomi, HR, administration, digitalisering och utveckling.

Sektor ledning och verksamhetsstöd leds av kommundirektören.

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomisystem med budget, uppföljning, bokslut och årsredovisningar. Andra arbetsuppgifter är medelsförvaltning, fakturering och betalningar samt ekonomiadministrativ utveckling av den kommunala verksamheten.

HR enhet

HR-enheten ansvarar för personalarbetet i kommunen och är det centrala serviceorganet i personal- och organisationsfrågor liksom i arbetsrättslig rådgivning. Löneadministrationen för hela kommunen utförs här.

Administrativ enhet

Administrativ enhet ansvarar för kontaktcenter, internservice, telefonisupport, registratur för hela kommunen, systemansvar för ärendehanteringssystemet Lex, centralarkiv samt sekreterarskap för kommunstyrelsen.

Enheten ansvarar också för myndighetsutövning i form av färdtjänst, parkeringstillstånd, utskänkningstillstånd för alkohol och tillstånd för försäljning av tobak.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenhetens uppdrag är att tillhandahålla en väl fungerande IT-plattform till alla verksamheter.

Utvecklingsenheten

Enheten arbetar med övergripande analyser och uppdrag. Här finns specialister för bland annat kommunutveckling, näringsliv, integration, kommunikation, folkhälsa och säkerhet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.