Sektor omsorg

Sektor omsorg ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Lena Gardtman, chef för Sektor omsorg.

Vi ska tillgodose ditt behov av social trygghet och i samverkan ge dig stöd så dina egna resurser tas tillvara och utvecklas.

Vi har en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser för dig som är äldre och dig som är funktionshindrad.

Sektor omsorg ger service till kommunstyrelsens utskott för omsorg, sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsen samt verkställer deras beslut.

Sektor Omsorg ansvarar för:

  • Äldreomsorg
  • Vård och omsorg
  • Stöd och omsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.